Wednesday, June 16, 2010

Taubat

Taubat akan menjadi ibarat minyak kepada pelita iman. Sekiranya iman menjadi kurang, maka taubat akan mengnsafkan manusia, membawa manusia sesuai dengan fitrahnya sebagai hamba dan menyedari kerdilnya diri di sisi Allah

Perbincangan buku Rambu-rambu

No comments: