Sunday, February 19, 2012

Pertentangan


Sejak dahulu lagi telah wujud pertentangan antara 2 kuasa besar. Kuasa besar dunia adalah Amerika Syarikat & Soviet Union sejak selepas Perang Dunia ke 2. Selepas kejatuhan Soviet Union, kuasa Amerika Syarikat tidak dapat diimbangi oleh mana-mana kuasa lain.

No comments: