Monday, May 10, 2010

Blog Update dari iGoogle

iGoogle adalah low class Social Network site. Dia lebih kepada URL dan bookmark management tools. Salah satu feature baru ialah boleh update ke blog terus dari iGoogle. Khas untuk domain blogspot.com semestinyalah. Ya posting ini dari iGoogle

No comments: