Wednesday, May 26, 2010

Nahnu minhum - nahnu ma'ahum - wa nahnu lahum

Peringkat masuk ke dalam masyarakat memerlukan usaha-usaha ke arah pelayanan terhadap masyarakat.

No comments: