Sunday, July 17, 2011

Pengalaman


Pengalaman menjadi elemen penting mendewasakan seseorang.  Melalui pengalaman individu itu memperoleh pelajaran, tidak kira samada ia diperolehi secara pahit ataupun manis.  Kadangkala pengalaman dipelajari dengan pantas,  ada kalanya bertahun lamanya untuk memahami sesuatu sebagai pengalaman.  Ada individu memperolehinya setelah melaluinya sekali,  ada dua kali.  Ada juga mempelajarinya setelah mengalami berulangkali.  Masa adalah penentunya.  Oleh kerana itu usah berharap usia yang larut dengan dunia itu sudah masak dan matang, walaupun ia resmi manusia. Kisah hidup yang berbeza dan liku-liku cabaran menjadikan pengalaman aset yang berharga dan unik.  Semoga Allah merahmati dan melancarkan segala urusan hidup kita.

No comments: