Wednesday, July 04, 2012

Kajian Unggas


Di dalam surah Al-Mulk ayat 19 ada diterangkan tentang burung. Kuasa Allah yang menjadikan sekawan burung bergerak seiringan dan mengikut corak yang menakjubkan.

No comments: