Monday, February 28, 2005

Steven Covey vs Mustafa At-Tahan

Sementara Covey meletakkan proactive sebagai ciri utama di dalam kumpulan tajuk pertama, at-Tahan meletakkan ciri "Ikhlas di dalam perbuatan" sebagai keperluan asas untuk berjaya. Apa yang hendak digariskan oleh at-Tahan di sini adalah pentingnya kita mempunyai niat yang betul dalam melaksanakan sesuatu. Semua niat hendaklah kerana Allah. Dan yang menjaga niat di sepanjang perbuatan adalah ikhlas.
Covey berpendapat atas apa jua yang kita buat, atas apa juga matlamat, kita perlu tanamkan terlebih dahulu sifat proactive. Proaktif di sini bermaksud menyediakan diri untuk berfikiran secara aktif di dalam konteks sebelum melaksanakan sesuatu pekerjaan. Kemungkinan matlamat itu menyimpang, tetapi itu bukan persoalan bagi kebanyakan orang masyarakat barat. Lantaran itu di dalam kacamata sebagai muslim, saya lebih tertarik kepada pendekatan at-Tahan. Memang para ulama hadis terkemuka akan mendahulukan kitab hadis mereka dengan persoalan hadis mengenai niat.

bersambung...

No comments: