Sunday, February 06, 2005

Tazkirah - Niat

Tazkirah - Niat

Dari Amirul Mu'minin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab r.a berkata: Aku telah mendengar Rasulullah s.a.w bersabda "Bahawasa segala amal perbuatan tergantung kepada niat, dan bahawasa bagi tiap-tiap orang apa yang ia niatkan. Maka barangsiapa yang hijrah menuju (ridha) Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa yang hijrah kerana dunia (harta atau kemegahan dunia), atau kerana seorang wanita yang akan dikahwininya, maka hijrahnya tu ke arah yang ditujunya. (Riwayat Bukhari-Muslim)

Arbain NawawiHai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya kerana ria kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.

2:264

No comments: